Konferanserapport for Statens bygningstekniske etat

Målsettingen er å bidra med en analytisk og organisasjonsteoretisk innramming av de problemstillingene som reises i KoBEs konferanse om selskapsorganisering 5.11.2010, og identifisere eventuelle problemstillinger som bør undersøkes nærmere gjennom forskning eller utredning.


 

 


 

Oppdragsgiver
Statens bygningstekniske etat
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter