Kompetansemeglingsprosjekt Lofoten-Golfbane

Lofoten Golf AS ønsker å utvikle bedriften til å bli en golf resort. De vil leie inn forskningsbasert kompetanse fra Nordlandsforskning og Lillehammer Kunnskapspark for å gjennomføre forprosjektet: "Utvikling av Lofoten Golf Resort - Destinasjon Hov". 


 

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter