Innovasjonsselskaper - gjennomgang av finansiering og arbeidsoppgaver

På bakgrunn av evalueringen av Selskapet for Industrivekst (SIVA) ønsker Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) at det foretas en kartlegging av og blant SIVAs ulike innovasjonsselskaper.

Innovasjonsselskapene har både innovasjonspolitiske, regional- og distriktspolitiske roller og kan inndeles i tre hovedtyper med noen likheter og forskjeller.

Et fellestrekk er at disse institusjonene, og samlokalisering av bedrifter i disse,

  • har som formål å stimulere entreprenørskap og innovasjonsaktiviteter,
  • fremme kunnskapsbasert næringsutvikling og
  • forsterke koblingene mellom FoU-miljøer, næringsliv og regionale utviklingsaktører og virkemiddelaktører.

Prosjektleder: Tommy Clausen

 

Oppdragsgiver
Nærings- og handelsdepartementet
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter