Innovasjon i arealforvaltning

Formålet med prosjektet er å prøve ut nye arbeidsformer i arealforvaltning gjennom å bringe sammen arbeidsformer fra ulike deler av offentlig sektor.

Prosjektet vil prøve ut metodikk og arbeidsformer fra et samfunnsfelt - Konfliktrådet, tilpasse, utvikle og evaluere dette i forhold til anvendelse på et annet samfunnsfelt - arealforvaltning. Målet er å utvikle nye, innovative arbeidsformer tilpasset de særlige utfordringer som finnes innenfor arealforvaltning.

Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter