The impact of science-based Entrepreneurial firms: a review and policy synthesis

Et forprosjekt til FORfi-programmet i Norges forskningsråd. Det skal utarbeides en kunnskapsstatus på feltet forskningsbaserte entreprenørielle bedrifter.

Forprosjektet skal danne grunnlag for en hovedsøknad til programmet i 2012. Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø.
 
 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter