Hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne

Personer med nedsatt funksjonsevne er en av flere kategorier av borgere som er vernet etter straffelovens § 135 a om diskriminerende eller hatefulle ytringer. I Norge og Norden har det vært relativt liten oppmerksomhet om fenomenet hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne, og det finnes begrenset forskningsbasert kunnskap om dette.

Prosjektet innebærer å gjennomføre en landsomfattende studie av omfang, former for og virkninger av hatefulle ytringer, slik det oppleves av de som rammes.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning, fra NTNU Samfunnsforskning deltar Kurt Elvegård og Patrick Kermit.

Rapporten lanseres på Bufdirs markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne den 2. desember.

Les sak om oppstarten av prosjektet.

Les sak på nrk.no med intervju av prosjektleder om denne tematikken.

Les sak om undersøkelsen på Norges Handikapforbund sine nettsider.

 

Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
NTNU Samfunnsforskning

Del:

FacebookLinkedInTwitter