Familiemøtet - dokumentasjons- og forskningsprosjekt

Formålet med forskningsprosjektet er å bidra med forskningsbasert kunnskap om "Familiemøtet", som er et innovativt tilbud innenfor oppvekst som ble startet opp i samarbeid mellom bl.a. Fauske kommune og BUP indre Salten.

Forskningsprosjektet skal dokumentere modellens innhold, hvordan den blir praktisert, og undersøke hvilken betydning familiemøtet har for både brukerne og hjelpeapparatet. Prosjektet skal også gi forslag til veien videre, på bakgrunn av de funn som gjøres.

Oppdragsgiver
Fauske kommune
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder

Del:

FacebookLinkedInTwitter