Evaluering av etter- og videreutdanning i PPT

Velferd

Nordlandsforskning vil i samarbeid med NIFU gjøre en evaluerings av etter-og videreutdanningen innenfor den psykologiske- pedagogiske (PP)-tjenesten

Nordlandsforsknings del av evalueringen består av case-studie av 8 PP-tjenester. Her vil forskerene se på hvordan PPT erfarer strategien i praksis og hvordan den brukes inn i praksisfeltet.

Mot slutten av implementeringsperioden blir det ny kompetansekartlegging.

Bjørg Hannås fra Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland og Ingrid Fylling fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Nordland er prosjektdeltakere.

Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
NIFU

Del:

FacebookLinkedInTwitter