Erfaring og læring fra Lofoten Vinter

Prosjektet ”Lofoten Vinter” har hatt gode resultater med målrettet sesongutvikling, og Lofoten har styrket sin posisjon som et reiselivslokomotiv både for Nordland og Nord- Norge de seineste årene. Det er derfor grunn til å anta at det kan være mye å lære fra satsingen for andre som arbeider med sesongforlengelse/vintersatsing både i bedrifter, destinasjoner, kommuner og virkemiddelapparat

Erfaringene fra Lofoten Vinter er imidlertid i liten grad systematisert og dokumentert på en slik måte at andre aktører i Nordland kan lære av de erfaringene som er gjort og dermed kunne bygge videre på disse i andre deler av fylket.

Hovedformålet med prosjektet er: "Å dokumentere og systematisere erfaringene fra Lofoten Vinter-satsingen slik at andre som arbeider med sesongforlengelse/vintersatsing i Nordland som bedrifter, destinasjoner, kommuner og virkemiddelapparat, kan lære av de erfaringene som er gjort og dermed kunne bygge videre på disse i andre deler av fylket.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter