Arbeidsgiverutvikling i storby, menn i omsorg

Trondheim kommune utlyser på vegne av Program for storbyrettet forskning og Kommunenes sentralforbund (KS) midler til forskning om menn i omsorgsyrker. Gjennom forskningsprosjektet ønsker man svar på hvilke faktorer som bidrar til å rekruttere og beholde menn i stillingene.

Kjernen i de spørsmålene som stilles berører helt sentrale trekk ved omsorgsyrkene:

  • Hva er det ved disse yrkene som gjør at de oppleves som lite attraktive i det senmoderne samfunnet - hvordan kan dette imøtekommes?

Spørsmålet dreier seg blant annet om kjønn, oppgaver og hva som regnes som interessante yrkesvalg, ikke bare for menn, men også kvinner.
 

Oppdragsgiver
Trondheim kommune
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter