1-2-3-4 Vestfold

Prosjektet er et evalueringsoppdrag. Forskerne skal følge implementeringen av 1234-prosjektet i kommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy.

Evalueringsoppdrag. Prosjektet som skal evalueres er en form for forsøks- og utviklingsvirksomhet. NAV Vestfold tester ut en ny metodikk for sortering og prioritering av alle nye legemeldte sykemeldingstilfeller i kommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy. Nordlandsforskning følger dette utviklingsarbeidet over en periode på to år.

Oppdragsgiver
NAV
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter