Nyhetsarkiv

  • Utviklingen av reiselivsnæringen i Lofoten er viet et kapittel i boken. Foto: Christian Bothner / nordnorge.com

    Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Åge Mariussen, er redaktør for en ny bok som viser at lokale oppdagelser er nøkkelen til vellykket næringsutvikling i regionene.