Nyhetsarkiv

  • Ragnhild Holmen Waldahl turportrett

    – Jeg må ikke gå i front. Det er lettere å se om vi er på rett kurs hvis jeg er bakerst i følget, sier forskningsleder Ragnhild Holmen Waldahl.

  • Arbeidskraft er ein av tinga det ikkje blir lett å finna nok av i Nord-Noreg i framtida. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

    Forskarar skal jobbe saman med nordnorske sjukeheimar for å finne nye løysingar i møte med ei utfordrande framtid.