Nyhetsarkiv

  • Bøndene blir færre og utmarka endrer seg. Foto: Brynjar Hilling

    Utmarka endrer seg. Nå går forskere, forvaltning, industri og brukere sammen for å sikre bærekraftig utvikling av det særegne skandinaviske fenomenet.