Nyhetsarkiv

  • Arbeidskraft er ein av tinga det ikkje blir lett å finna nok av i Nord-Noreg i framtida. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

    Forskarar skal jobbe saman med nordnorske sjukeheimar for å finne nye løysingar i møte med ei utfordrande framtid.

  • Fra venstre: Hege Gjertsen, Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Bent-Cato Hustad, Karin Marie Antonsen, Christian Lo og Janikke Solstad Vedeler.

    Disse forskerne er alle i gang med nye forskningsprosjekter som handler om to av de mest sårbare gruppene i velferdsstaten. Nemlig unge som sliter med å gjennomføre utdanning og komme i arbeid og eldre som opplever å få nedsatt helse og funksjon.