Vuorbbe biejvijn!

Iselin Marstrander med samisk flagg. Foto: Thoralf Fagertun
Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning, ønsker til lykke med samenes nasjonaldag. Foto: Thoralf Fagertun

– Det er med glede at vi i Nordlandsforskning kan lansere det første steget i vårt arbeid for å gjøre forskningen vår tilgjengelig også på lulesamisk.

Det sier Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning, som i anledning samenes nasjonaldag kan vise frem en lulesamisk presentasjon av instituttet og vår forskning

– Det er naturlig for oss å velge lulesamisk språk på nettsidene, da hovedkontoret ligger i det lulesamiske området Båddådjo. Vi ser for oss å kunne legge ut informasjon om interessante prosjekter knyttet til nordområdene, og håper at dette vil gi inngang til mer informasjon i rapporter utarbeidet på norsk og engelsk, sier Marstrander.  

 

Viktig del av vårt fokus

Nordlandsforskning har lenge forsket på temaer med særlig relevans for samiske interesser, som reindrift, rovviltforvaltning, kartografi og kystfiske. Instituttet er dessuten en del av Senter for samisk og urfolksstudier, som ble etablert i 2022 for å koordinere, synliggjøre og styrke Nordlandsforskning og Nord universitets samiske- og urfolksrelaterte forskning.

– Vi er et forskningsinstitutt som ligger i nord og som har nordområdene som viktige perspektiv i det meste av vår forskning. Kunnskapsbehov i nord må løftes, samarbeidspartnere i nordområdene må synliggjøres, forskning som har betydning for samfunnsutviklingen i arktiske områder må på agendaen, sier Marstrander.  

– Den samiske befolkningen er en viktig og selvfølgelig del at vårt nordområdefokus. Deltakelsen og eierskapet i Senter for samisk og urfolksstudier ved Nord universitet er et sentralt skritt for å synliggjøre og videreføre et tett og godt samarbeid med samiske institusjoner og organisasjoner. I tillegg jobber vi i prosjekter som har betydning for og rot i samisk kultur og næringsliv, sier hun.

Oversikt over Nordlandsforsknings forskningsprosjekter med samisk fokus, finnes på den nye lulesamiske delen av vår nettside: https://www.nordlandsforskning.no/se/nordlanda-dutkaminstituhta-birra

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev