Satte i gang nytt forskningsnettverk

Forskningsnettverk skal forstå erfaringene og utfordringene som urfolk med funksjonshemninger møter i Arktis.
DET NYE NETTVERKET. Stående i rommet: Merete Fabritius, Trond Bliksvær, Birgit Pauksztat, Elisabeth Johannessen, Janet Jull, Moira Hutchinson, Hanne Jakobsen og Sophie Elixhauser. Til stede digitalt: Line Melbøe, Barbara Schellhanmmer, Gunnar Michelsen, Anja Hynne Nielsen, Annapia Ferrara, Teija Kaartokallio og Cecilie Kolflaath Larsen. Ikke på bildet, men med i nettverket: Nina Dahl, Ryan Weber og Laura William.

Erfaringene til urfolk med funksjonshemninger i Arktis blir ofte oversett eller marginalisert. Et splitter nytt forskningsnettverk skal gjøre noe med saken.

Timingen var god. Kjempekongressen Arctic Congress Bodø 2024 og den årlige konferansen til Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming ble begge avholdt omtrent samtidig i et sommervarmt Bodø.

Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Birgit Pauksztat, benyttet anledningen til å arrangere et arbeidsverksted fredag 31. mai. Temaet var erfaringene til urfolk med funksjonshemninger i Arktis.  

– Vi ønsket å samle en internasjonal og tverrfaglig gruppe forskere og eksperter som er interessert i levde erfaringer og inkludering av urfolk med funksjonshemninger i de arktiske områdene i Alaska, Canada, Grønland og Sápmi, sier Pauksztat.

Arbeidsverkstedet samlet 19 forskere fra 10 ulike land og må betegnes som en suksess.

– Vi hadde veldig bra samtaler. Vi har dannet et nettverk og kommer til å samarbeide videre. Målet var å utvikle en felles forskningsagenda og det lykkes vi med, sier Pauksztat.

 

Ønsker stort felles prosjekt

Det nye nettverket skal samarbeide om et felles finansieringsforslag til et fremtidig forskningsprosjekt.

– Vi ser behov for et større, sammenlignende prosjekt, sier Pauksztat.

De siste årene har hun sett et økende søkelys på mangfold og inkludering i forskningsverden, men i Arktis har fokuset ofte vært på kjønn.

– Funksjonshemmede blir gjerne oversett. Studiene som finnes har en tendens til å være begrenset i geografisk omfang og har ofte et ensidig, gjerne medisinsk, perspektiv, sier hun.

Med noen få unntak, har det blitt viet lite oppmerksomhet til hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser faktisk opplever hverdagen.  

– For å forstå erfaringene og utfordringene som urfolk med funksjonshemninger møter i Arktis, er det nødvendig med en komparativ, tverrfaglig tilnærming. Det er formålet med det nye forskningsnettverket, sier Pauksztat.


Arbeidsverkstedet ble arrangert på Valnesfjord Helsesportsenter og var et samarbeid mellom Nordlandsforskning og Senter for samisk og urfolksstudier ved Nord universitet. Norges forskningsråd har støttet tiltaket.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev