– Trenger ikke turisme i kalvingsland

Rein og turist. Foto: Ørjan Bertelsen / nordnorge.com
Rein og reiseliv kan leve godt sammen, som her i Kautokeino. Foto: Ørjan Bertelsen / nordnorge.com

– Å utvikle Rana som turistmål må skje i nær dialog med reindriftsnæringen, sier Fransisca Kappfjell, leder i Arbeiderpartiets samepolitiske råd. 13. april sitter hun i panelet når Lytring debatterer fremtidens turistnæring i Rana spesielt og Nord-Norge generelt.

Lytring: Hvordan skal turistnæringen overleve krig, inflasjon og naturkrise?

Hvor: Park 22 Byscena, Mo i Rana 

Når: Torsdag 13. april 2023 kl. 19:00 - 20:30

​Strømmes her: lytring.no

I kjølvannet av krig og korona skal nordnorske kommuner forsøke å bygge opp en såret reiselivsnæring. Lofoten klarer seg helt utmerket, men hva med kommuner som først nå begynner å satse?

– Rana er en industrikommune som må lære seg å bli en reiselivskommune, sier seniorforsker Christian Buschmann Ekeland ved Nordlandsforskning.

– Det er ikke bare å knipse i fingrene og få frem et sterkt reiseliv. Hvis man ikke har kulturen for det i utgangspunktet, kommer det til å ta tid.

 

Kvalitet over kvantitet

Rana har dessuten en noe frynsete historie når det gjelder å balansere næringsutvikling med hensynet til tradisjonsnæringen reindrift. Ikke alle er like imponert over prosessen rundt den nye flyplassen i Fagerlia.

Fransisca Kappfjell mener likevel at en satsing på reiseliv kan kombineres med bærekraftig reindrift.

– Men da snakker vi ikke om masseturisme, heller om reiselivsprodukter av høy kvalitet som folk er villig til å betale for, men som ikke setter så store fotavtrykk, sier hun.

Kappfjell framsnakker en pragmatisk holdning til reiselivsutvikling. Mye kan løses gjennom dialog og samarbeid.

– Det er fullt mulig å tilby turistopplevelser i reindriftsområder, men ikke på alle tider av året. Vi trenger ikke turisme i kalvingsland, men andre steder kan det være greit, sier hun.

 

Kan bidra positivt

Kappfjell mener at norsk og nordisk befolkning generelt vet alt for lite om samisk kultur.

– Det skaper grobunn for mange av fordommene og konfliktene vi lever med til daglig, sier hun.

– Reiselivet kan bidra til noe positivt ved å formidle og styrke kunnskap om samisk kultur. 

Kappfjell og Buschmann Ekeland får godt selskap i Lytring-panelet. Stig Frammarsvik, kommunaldirektør for tekniske tjenester i Rana kommune, skal redegjøre for kommunens planprosesser. I tillegg kommer Ina Trælnes fra Plura Valley, en reiselivsbedrift som tilbyr dykking i Pluragrotta, Norges største vannfylte grotte.

Debatten foregår på Park 22 Byscena og ledes av Peter E. Walseth, tidligere politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet. Arrangementet er gratis.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev