Nord-Norge attraktivt for filmturisme

Liv Ask og Mathis Staale Mathisen er to av mange turister som trekkes til Ylvingen takket være TV-serien Himmelblå. Foto: Ask og Mathisen / visithelgeland.com
En fersk forskningsrapport viser blant annet at turister fremdeles trekkes til Ylvingen takket være TV-serien Himmelblå. Liv Ask og Mathis Staale Mathisen er to av dem. Foto: Ask og Mathisen / visithelgeland.com

«Himmelblå» gikk av luften i 2010, men TV-serien lokker fremdeles sommerturister til Ylvingen. En ny forskningsrapport viser et betydelig potensial for filmturisme i Nord-Norge.

Kontaktinformasjon

Karin Antonsen
Seniorforsker ved Nordlandsforskning
kan@nforsk.no 
986 70603

Hilde Korsæth
Filmkommisjonær og daglig leder i Nordnorsk Filmkommisjon
hilde@northernnorwayfilm.no
977 90822

På oppdrag fra Nordnorsk Filmkommisjon har Nordlandsforskning ved seniorforsker

Karin Marie Antonsen kartlagt kapasitet og potensial for å utvikle Nord-Norge og Svalbard som filmdestinasjon.

– Studien viser at nordnorsk reiselivsnæring har interesse både for film- og TV-produksjoner som marked og for å utvikle bærekraftig filmbasert turisme, sier Antonsen.

– Samtidig viser studien at reiselivsnæringen i nord frem til nå i liten grad har satset strategisk på filmproduksjoner eller på utvikling av filmbasert turisme.

Men noe er på gang. Og «Kampen om Narvik» viser veg.

 

Utvikler opplevelsesprodukter

Om prosjektet

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Nordnorsk Filmkommisjon kartlagt kapasitet og potensial for å utvikle Nord-Norge og Svalbard som filmdestinasjon.

Øvrige partnere i prosjektet har vært de nordnorske reiselivsklyngene InnOpp og Arctic365, Nordnorsk Reiseliv, Narviksentret, Visit Narvik og Hermetikken Kulturnæringshage.

Filmdestinasjon Nord-Norge er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune gjennom ordningen Arktisk samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring og Nordland fylkeskommune.

I forbindelse med storfilmen «Kampen om Narvik» er det etablert et filmturismeprosjekt i Narvik under ledelse av Narviksenteret. Gjennom dette prosjektet har reiselivsaktører utviklet hele 18 bookbare opplevelser relatert til filmen.

– Men filmen har som kjent slitt med uflaks. På grunn av covid og situasjonen i Ukraina har premieren blitt utsatt flere ganger, nå til desember 2022, sier Antonsen.  

– Det er derfor for tidlig å si hvorvidt filmturismeprosjektet er en suksess.

Men Narvik-prosjektet har allerede rukket å inspirere andre. Rundt den kommende Nils Gaup-filmen «Sulis» satses det også på filmturisme.

– Målet er å utvikle produkter gjennom høsten 2022 og være klar med bookbare produkter parallelt med markedsføringen av selve filmen som skal ha premiere enten i midten av mars eller september 2023, sier Antonsen.

 

Klar til premieredagen

Potensialet er altså til stede i rikelig monn. Så hva skal til for å lykkes med å virkelig etablere Nord-Norge som en attraktiv filmdestinasjon?

– Et tett samarbeid mellom reiselivet, filmbransjen og det offentlige er identifisert som en viktig suksessfaktor, sier Antonsen.

– Men satsing på filmturisme vil avhenge av gode strukturelle rammer for filmproduksjon i Nord-Norge. En sterk filmbransje i nord vil være viktig for å kunne trekke større produksjoner til landsdelen.

Når det gjelder utvikling av filmbasert turisme, konkluderer rapporten med det folk i Narvik og Sulis allerede har forstått: 

– Det vil være mest hensiktsmessig å rigge prosjekter og nettverk rundt konkrete produksjoner som allerede er planlagt eller i gang i landsdelen, sier Antonsen, som understreker at reiselivsnæringen også selv må ta initiativet dersom de ønsker å få til filmbasert turisme.

– Utfordringen er da å få startet prosjektet tidlig nok til å rigge samarbeid og finansiering og være klar med produkter og markedsmateriell på premieredagen.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev