Mo skriver industrihistorie – men hva skjer med arbeiderne?

Illustrasjon: Øyvind Lauvdahl
Illustrasjon: Øyvind Lauvdahl

Batterifabrikken på Mo kan bli starten på en ny industrialder i Norge, men hvilke effekter vil det ha på lokalsamfunn og norsk arbeidsliv?

Tekst: Marte Gilstad, Nord universitet


Onsdag 6. april møtes lokalsamfunn, industritopper, fagforening og forskere til Lytring-debatt på Byscena for å snakke om arbeidslivet i kjølvannet av gigantsatsingen. Hva slags arbeidsliv blir det? Og er virkelig batteriproduksjon den nye olja?

Administrerende direktør i Rana Utvikling, Ole Kolstad, er blant deltagerne i panelet på Lytring.

– Vi i Rana Utvikling jobber med å tilrettelegge for nye virksomheter og ny næring, og vi har jobbet med Freyr i over tre år. Nå støtter vi opp om etableringen, blant annet gjennom et vekstmobiliseringsprosjekt, sier Kolstad.

 

Avhengig av tilflytting

Freyrs satsing på batterifabrikker skriver industrihistorie på Mo, og Kolstad påpeker at etableringen vil bety mye.

– Det blir kjempeviktig å realisere effektene av etableringen. Vi er helt avhengig av tilflytting, så vi jobber blant annet med omdømme og attraktivitet, infrastruktur og god informasjon om regionen.

– Hva vil du si til de skeptiske røstene som har omtalt prosjektet som et luftslott?

– Jeg tror skeptikerne må se på det som faktisk gjøres og det som faktisk skjer. Freyr er i gang med ansettelser, og kundekvalifiseringsfabrikken skal være operativ i løpet av året. Forberedende arbeid på sentraltomta er i gang, så dette er et prosjekt med realisme som vil bety mye for Mo.

 

Seniorforsker Stian Bragtvedt. Foto: Karoline O.A. Pettersen
Seniorforsker Stian Bragtvedt. Foto: Karoline O.A. Pettersen

 

Interesse for arbeidslivet

Stian Bragtvedt, sosiolog og seniorforsker ved Nordlandsforskning, har skrevet doktorgrad ved Nord universitet om den norske samarbeidsmodellen.

– Kort forklart tenker man seg at det følger konkurransefordeler for bedrifter av måten norsk arbeidsliv er organisert på. Dette innebærer samarbeid mellom bedrifter og fagforeninger om omstilling, innovasjon og medbestemmelse, forklarer Bragtvedt.

Feltarbeidet i forbindelse med doktorgraden viste at det er ingen automatikk i at samarbeidsmodellen oppstår av seg selv på bedriftsnivå.

– Forutsetningene for den norske samarbeidsmodellen er blant annet sterke fagforeninger, lokalt forankret ledelse og gode kompetansemiljøer, sier forskeren.

 

Potensiell kulturkræsj

Bragtvedt følger utvikling på Mo med stor interesse.

– Her skal det bygges gigantiske fabrikker, hvor de skal gå fra 0 til 1500 ansatte relativt kjapt. I tillegg er batteriproduksjon en del av det grønne skiftet og står sentralt i jakten på hva vi skal leve av etter oljen. Flere har spådd titusenvis av ansatte innen batteriproduksjon de neste ti årene. Mye av kompetansen som trengs må hentes utenlands, blant annet fra Japan og USA, som er land med tradisjon for en mer hierarkisk organisering av industriell produksjon enn vi har i Norge. Et åpent, og viktig spørsmål, er hva som vil skje framover – vil batteriproduksjon gli sømløst inn i samarbeidsmodellen, eller vil arbeidslivet endres som en følge av det grønne skiftet?

 

Lokal debatt

Internasjonalisering av arbeidslivet i små samfunn er ett av flere spennende tema som diskuteres når batterifabrikken blir gjenstand for lokal debatt. Lytring er åpen for publikum, og starter kl 19:00 på Byscena, Park 22. Det er i tillegg mulig å se debatten på nett: https://lytring.no/

 

Panel:

- Stian Bragtvedt, Nordlandsforskning
- Ole Kolstad, Rana Utvikling
- Tove N. Ljungquist, Freyr batterifrabrikk
- Maria Walberg, Statssekretær
- Terje Nilsen, Industri Energi
- Jonas Erraia, Menon Economics

Debattleder: Silje Tamara Rojas

Tid og sted: Onsdag 6. april kl. 19:00, Byscena Park 22

 

Om Lytring:
Lytring er en debattarena som skal styrke et forskningsbasert, offentlig ordskifte som er aktuelt, spennende og lærerikt for innbyggere i hele landet. Lytring er en arena der forskere møter samfunnsdebattanter for diskusjon og refleksjon. Lytring eies av Nord universitet og Nordlandsforskning. Les mer om konseptet på Lytring.no.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev