Debatterer reindriftas fremtid

Lytring - Trumfer loven om samenes rettigheter alt? Illustrasjon: Hege Gundersen (billedkunstner) og Hege Ness Grøtterud (foto)

Et dokument fra 1751 gjør at Tor Enok Larsen kan ha reinflokken sin på vinterbeite i Sverige. Men er det på tide at gruvedrift og vindmøller tar over arealene?

– Takket være Lappekodisillen fra 1751 kan ikke svenske myndigheter nekte oss vinterbeiter på andre siden av grensen, sier Larsen.

I praksis forholder ikke reindriftssamene seg til svenske myndigheter. De snakker direkte med de svenske samebyene, en juridisk enhet som i stor grad tilsvarer norske reinbeitedistrikter.

– Hvordan dette er forankret i svensk lovhjemmel, vet jeg ikke, men etter at forhandlingene mellom Norge og Sverige brøt sammen i 2005, er det Lappekodisillen som er grunnlaget for avtalene vi gjør om vinterbeite, sier Larsen.

 

Samfunnsutviklingen får skylden

Reindriftsutøveren fra Byrkije reinbeitedistrikt helt sør i Nordland har uansett ikke lyst til å avse mer beiteareal til gruvedrift og vindmøller. Han har mistet nok. Arealinngrep i form av skogsdrift, kraftutbygging og hyttefelt gjør at reindrifta ikke har andre alternativer enn tilleggsfôring når kjerneområdene forringes av klimaendringer.

– Områder som kan være reservebeiter, blir stadig færre. Vi står snart igjen uten alternativer. Vi hadde ikke vært så sårbare for klimaendringer om vi hadde områder i reserve, men disse er nå utbygd eller tatt over av skogsdrift eller friluftsliv, sier Larsen.  

–  Det er samfunnsutviklingen som har satt oss i denne situasjonen. Fokus på friluftsliv, folkehelse og stadig utbygging har tatt arealene våre.  

I tillegg har Norge forpliktet seg til å opprettholde en rovdyrstamme, noe som går hardt utover reinflokkene.

– Mulighetene for å drive en rasjonell reindrift forringes mer og mer, sier Larsen, som ønsker en helhetlig diskusjon velkommen.

– Klima, rovdyr og arealinngrep må snakkes om i sammenheng, sier han.

 

Klar for debatt

Og diskusjon skal det bli. Torsdag 17. mars 19:00 møter Tor Enok Larsen en rekke relevante aktører til debatt om forholdet mellom Norge og Sverige, arealbruk og fremtiden til reindrifta.

Laila Susanne Vars, som er ekspert på urfolksrett, sitter i panelet. Det samme gjør Olof Andreas Stjernström, som er forsker ved Nord universitet.

Linda Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, stiller også til debatt, sammen med Synnøve Pettersen, som er leder for samfunnsutvalget i Bodø kommune.

Debatten ledes av Anki Gerhardsen. For den som ikke kan besøke Stormen på torsdag, strømmes debatten her.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev