Nordlandsforskning med i KRAFT

KRAFT Robert Isaksen KS
Kommunal-og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltok under åpningen av KRAFT. Foto: Robert Isaksen / KS

Nordlandsforskning er en av partnerne i KRAFT, Bodøs nye bærekraftssenter.

Bodø skal de neste årene utvikle en helt ny bydel. KRAFT er både et fysisk senter og en samarbeidsarena som skal teste nye og bærekraftige løsninger, som kan komme den nye bydelen til gode.

– Vi i Nordlandsforskning er glade for å kunne være en del av dette spennende initiativet, sier Brigt Dale, som er forskningsleder for miljøgruppa ved Nordlandsforskning.

 

God match med Nordlandsforskning

KRAFT skal bidra til smart byutvikling med fokus på å stimulere til samarbeid og nyskapning mellom relevante næringslivsaktører, offentlig sektor, akademia, frivillige organisasjoner, lag og foreninger og samfunnet for øvrig. Nye måter å samarbeide på for å finne bærekraftige og smarte løsninger er hovedmålet.

Dale føler at Nordlandsforskning hører godt hjemme i en slik sammenheng.

–Vårt fokus på bærekraftig by- og lokalsamfunnsutvikling i flere større forskningsprosjekter samsvarer godt med senterets primære satsningsområde, sier han.

– Vi ser fram til å utvikle nye utviklingsprosjekter sammen med de andre partnerne.

KRAFT er et initiativ fra Bodø kommune og Nord universitet.  

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter