Lytring inn i nordområdemeldingen

lytring cannabos
Lytring har vokst seg viktig nok til å inkluderes i nordområdemeldingen. Foto: Thoralf Fagertun

Regjeringens nordområdemelding trekker frem Lytring som en viktig aktør og et eksempel til etterfølgelse for kunnskapsbasert debatt i og om nordområdene.

Det er utenriks- og forsvarskomiteen som har gjennomgått nordområdemeldingen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord» og i sin innstilling til Stortinget løfter frem Lytring. Komiteen ser et behov for å styrke det offentlige ordskiftet i og om nordområdene.

– I denne sammenhengen vil flertallet trekke fram debattarenaen «Lytring», som er et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet og Nordlandsforskning og drives i tett samarbeid med biblioteker i landsdelen, heter det i komiteens innstilling.

– Flertallet mener at arenaer som «Lytring» spiller en viktig rolle som demokratiske og åpne møteplasser der også nordområdespørsmål kan diskuteres på et kunnskapsbasert grunnlag.

 

Prosjektleder for Lytring, Anki Gerhardsen. Foto: Rune Nilsen
Prosjektleder for Lytring, Anki Gerhardsen. Foto: Rune Nilsen

 

Stor betydning

Bård Ludvig Thorheim, som er seniorrådgiver i rektors stab ved Nord universitet og har lang erfaring med nordområdepolitikk, understreker betydningen av at Lytring blir inkludert i nordområdemeldingen.

– Det er uvanlig at en enkeltaktør blir trukket frem på denne måten. Lytring får en voldsom positiv omtale og blir løftet frem som en gullstandard for god samfunnsdebatt i og om Nord-Norge og nordområdene, sier Thorheim.

– Å bli inkludert i nordområdemeldingen betyr at Lytring gjøres kjent for et bredt lag av samfunnsaktører og institusjoner med interesse for nordområdene.

Thorheim peker på at meldinga er et strategidokument som setter kursen for 10 til 15 år fremover.

– Det betyr at Lytring sees på som en viktig del av samfunnsutviklingen i et så langt perspektiv.

 

Fortjener forutsigbar finansiering

Prosjektleder for Lytring, Anki Gerhardsen, er naturlig nok svært fornøyd med at Lytring blir en del av nordområdemeldingen.

– Det er en stor anerkjennelse. Jeg føler at vi får oppmerksomhet og respons for det store arbeidet som vi legger ned for å bygge denne debattarenaen, som nå finnes både i Bodø, Lofoten, Mo i Rana og Levanger. Jeg håper dette bidrar til langt liv for Lytring, sier hun.

Også administrerende direktør i Nordlandsforskning, Iselin Marstrander, setter pris på utenriks- og forsvarskomiteens honnør, som hun håper kan bidra til at debattsuksessen får en mer avklart økonomi.

– Lytring ble etablert av ildsjeler som så viktigheten av offentlig debatt som baserer seg på forskning og som brytes mot både politikk og synsinger ellers i samfunnet, sier hun.

– Konseptet har vokst til å bli en av de viktigste debattarenaene i nord, men jager fremdeles etter støttemidler og offentlig finansiering. Nå fortjener Lytring forutsigbar økonomi.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev