Julia Olsen i Noradapttimen

Julia Olsen og Marina Nenasheva
Marina Nenasheva (til venstre) og Julia Olsen.

Fredag 19. mars deltar Julia Olsen på Noradapttimen, der hun snakker om tilpasning til klimaendringer i en russisk kontekst.

Noradapt er et nasjonalt kunnskapssenter for bærekraftig klimatilpasning, der Nordlandsforskning er en av flere partnere. Webinarserien Noradapttimen tar opp dagsaktuelle tema om bærekraftig klimatilpasning og denne gangen skal Julia Olsens forskning presenteres. Olsen er seniorforsker ved Nordlandsforskning.

Webinaret foregår på engelsk og har tittelen «Climate change adaptation studies and the Russian context». Førsteamanuensis Marina Nenasheva ved Northern (Arctic) Federal University I Arkhangelsk er også med på laget.

Olsen og Nenasheva har studert klimatilpasning i Arkhangelsk-regionen. Der oppdaget de noen interessante forskjeller mellom russisk og norsk tilnærming til forskning på klimatilpasning.

 

Unngår å diskutere klimaendringer

– Vi ser at det er en del begrensninger for overføring av konseptuelle begreper i klimatilpasningsstudier til den russiske konteksten, sier Olsen.

– For eksempel kan konseptet «tilpasningskapasitet» oversettes til russisk på tre forskjellige måter og alle tre versjoner brukes i vitenskapelige publiseringer.

Olsen og Nenasheva opplevde at koblinger til klimaendringer vanligvis ble unngått da de diskuterte endringer i isforholdene på sjø og elver med sine respondenter.

– Det finnes nok flere årsaker til at rammeverk for klimatilpasning i mindre grad brukes i russisk vitenskapelige litteratur, sier Olsen.

– Samtidig er det viktig å påpeke at tilpasningsstudier av den russiske arktiske befolkningen har en lang historie som strekker seg tilbake til 1930-tallet.

 

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter