Inngår avtale om å styrke universitetsbyen Mo i Rana

Fra venstre; Iselin Marstrander (Nordlandsforskning), Hanne Solheim Hansen (Nord universitet), Geir Waage (Rana kommune) og Tomas Norvoll (nordland fylkeskommune).
Fra venstre; Iselin Marstrander (Nordlandsforskning), Hanne Solheim Hansen (Nord universitet), Geir Waage (Rana kommune) og Tomas Norvoll (nordland fylkeskommune). Foto: Bjørn Åge Rånes

Nordlandsforskning, Nord universitet, Nordland fylkeskommune og Rana kommune har inngått en samarbeidsavtale som skal styrke kunnskapsutviklingen på Helgeland de kommende årene.

Det er først og fremst den storstilte industrisatsingen gjennom etableringen av Norges første battericellefabrikk på Mo som danner grunnlaget for avtalen.

Etableringen av battericellefabrikken vil bli den største industrietableringen på fastlandet i Norge i nyere tid. Investeringen beregnes til 20 milliarder kroner, og det skal sysselsettes 1500 personer bare i battericellefabrikken. I tillegg forventes det betydelige ringvirkninger utover dette. Høsten 2021 forventes det at byggearbeidet er i gang for ny stor flyplass med 2400 meter rullebane. Dette vil koble Mo i Rana bedre til andre deler av landet og utlandet, og vica verca.

– Rana kommer til å oppleve en stor vekst når batterifabrikken, ny storflyplass, samt dypvannskai skal etableres. Kommunen har satt seg som mål å bidra til å løfte industri, næringsliv og offentlig sektor inn i den digitale tidsalderen. Det er derfor helt nødvendig at vi utvikler Mo i Rana som universitetsby, sier ordfører Geir Waage i Rana kommune.

 

Samspill er nøkkelen

Administrerende direktør i Nordlandsforskning, Iselin Marstrander, mener samspill er nøkkelen for å få til en vellykket utvikling i Rana.

– Viktigheten av å balansere næringsutvikling og samfunnsutvikling for å lykkes i årene fremover vil styrkes i dette samarbeidet. I tillegg er det avgjørende å få til et samspill med andre aktører innen offentlig sektor, utdannings- og forskningsmiljøer, næringsliv, offentlige/private institusjoner og ikke minst innbyggerne i disse prosessene, sier Marstrander.

Det overordnede målet med denne samarbeidsavtalen er styrke forskning og den industrielle kompetansen i Nordland og Norge. Rana står overfor store samfunnsendringer som krever tettere samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivå for å få til en positiv omstilling av samfunnet.

 

Gode nyheter for Nordland

– Nord universitet, sammen med Rana kommune og Nordland fylkeskommune, har jobbet frem en felles målsetting om å styrke Mo i Rana som universitetsby og kompetansesenter innenfor industri, grønn omstilling, klimakutt og digitalisering. Universitetet planlegger å bygge opp et bredere kompetansemiljø i Mo i Rana rettet inn mot digitalisering av industrien. Vi ønsker også å videreutvikle det eksisterende tilbudet ved Campus Helgeland, og bidra til å styrke en forsknings- og innovasjonskultur i nærings- og samfunnsliv i Mo i Rana, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Partene skal også samarbeide om strategier for å sikre at staten bidrar med midler for å sikre en god omstilling av Rana-samfunnet og Helgelandsregionen, herunder økt kapasitet på viktige utdanningstilbud.

– Dette er svært gode nyheter for Nordland. Det er fantastisk at industrien i Nordland er en av de viktigste nøklene til å nå målene i Parisavtalen. Da er det viktig at kunnskapsmiljøene i nord er koblet på denne utviklingen. Jeg vil berømme Nord universitet for at de nå tar samfunnsansvar og bidrar til at å realisere industriutviklingen i Nordland, det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Avtalen som er inngått gjelder fram til 1. september 2025.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev