IKT-studenter bistår Nordlandsforskning

Ronny og Evgueni III
IKT-student Ronny André Løkken og seniorforsker Evgueni Vinogradov har bare sett diffuse versjoner av hverandre på nettet, men det legger ingen demper på det gode samarbeidet.

Studentene fra Narvik lager IKT-løsninger for forskningsinstituttet. – Bra for dem og bra for oss, sier seniorforsker Evgueni Vinogradov.

Da Vinogradov fikk snusen i at ingeniørutdanningen til Universitetet i Tromsø (UiT) hadde behov for bedrifter som kunne tilby praksisoppgaver til studentene deres, hev han seg rundt.

– Vi leverte to ulike oppgavebeskrivelser som UiT presenterte for sine studenter. Til sammen ønsket seks studenter å samarbeide med oss, sier han.

Nordlandsforskning er et samfunnsvitenskapelig institutt, så IKT-kompetansen må importeres.

– Studentene gjør en kjempejobb for oss. Samtidig får de innsikt i hvordan bedrifter fungerer i praksis. Dette samarbeidet gir gjensidig gevinst, sier Vinogradov.

 

Verdifull erfaring

To grupper studenter er involvert i samarbeidet, som er et helt nytt konsept for Nordlandsforskning. Den ene gruppen lager en kunnskapsplattform som Nordlandsforskning skal bruke videre i sine framtidige samfunnsøkonomiske forskingsprosjekter. Den andre driver med agentbasert modellering.

– IKT har endret verden rundt oss og vi som samfunnsforskere prøver både å følge med utviklingen og være i front for bruk av IKT til nytte for samfunnet, sier Vinogradov.

Han påpeker at krysning mellom humanitære fag og IKT gir forskerne mulighet til å forstå moderne samfunn bedre.

– Med utgangspunkt i nye data, metoder og teoretiske kunnskaper kan vi bidra til mer rasjonell og effektiv organisering av lokalt næringsliv, forvalting av ressurser og organisering av sosiale systemer rundt oss, sier Vinogradov.

– En annen positiv effekt er at Nordlandsforskning blir mer attraktivt for unge forskere som er vokst opp i den digitale verden, uavhengig av deres konkrete forskningsfelt.

 

Reelle behov

Ronny André Løkken, som er inne i sitt siste semester som bachelorstudent i datateknikk, er også godt fornøyd med samarbeidet.

– Dette er en verdifull erfaring i og med at arbeidet fungerer som en øvelse i prosjektgjennomførelse i en reell bedrift med reelle behov, sier han.  

– Det å vite at vårt arbeid nyttiggjøres til samfunnsrelevante formål styrker definitivt motivasjonen for å gjøre en god jobb.

 

Spennende arbeid

Løkken er enig i Vinogradovs vurdering: Dette er en ordning som gir gjensidig gevinst.

– Totalt sett har jeg et positivt inntrykk av samarbeidet så langt. Våre kontaktpersoner ved instituttet har vist engasjement og interesse for det vi jobber med og går langt for å bidra der de kan, sier han. 

– Jeg syns også arbeidet Nordlandsforskning gjør er spennende fra et dataanalytisk perspektiv.

Dette er Vinogradov glad for å høre.

– Det er første gang vi prøver denne typen samarbeid. Alt er nytt. Derfor er det godt å høre at studentene opplever samarbeidet som positivt.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter