Tilbake på Nordlandsforskning med PhD

Article Id
6022
Source site
Julia Olsen sammen med tidligere doktorgradsveileder og nåværende kollega ved Nordlandsforskning - Grete Hovelsrud. Foto: Thoralf Fagertun
Julia Olsen sammen med tidligere doktorgradsveileder og nåværende kollega ved Nordlandsforskning - Grete Hovelsrud. Foto: Thoralf Fagertun
Etter tre år som stipendiat ved Nord universitet, er Julia Olsen tilbake på Nordlandsforskning med en fersk doktorgrad i sekken.

I doktorgradsprosjektet har Olsen forsket på effektene av økt skipstrafikk og cruiseturisme på lokalsamfunn i Nordområdene, med Longyearbyen i Norge og Solovetsky i Russland som case-områder.

På grunn av Covid19 ble Olsen en av stipendiatene som gjennomførte prøveforelesning og disputas digitalt, med kun noen få gjester i auditoriet.

– Det ble litt annerledes. Dialogen med opponentene blir nok ikke helt den samme når man må snakke til en skjerm og samtidig ha kontakt med publikum i auditoriet, men stort sett gikk det helt fint, oppsummerer hun.

Utfordrende, men relevant
Prøveforelesningen gikk som smurt og under disputasen hadde de tre opponentene tradisjon tro kvesset knivene i vitenskapens tjeneste. Bedømmelseskomiteen besto av professor Hanne Svarstad fra Oslo MET, professor Monica Tennberg fra Lapland Universitet og professor Olof Stjernström fra Nord universitet.

– Spørsmålene var utfordrende, men relevante, oppsummerer Olsen.

Refleksjoner rundt spørsmålene fra disputasen tar Olsen med seg videre i prosjektene hun jobber med.

Travel oppladning
For Julia Olsen er allerede i gang med flere prosjekter som viderefører forskningstema og teorier fra doktorgraden. I forkant av disputasen var hun sågar med på å skaffe finansiering til dem.

– Jeg var med på søknadsarbeid. I tillegg underviste jeg på universitetet mens jeg holdt på med avslutningen av doktorgraden, forteller Olsen.

– Det var travelt, men søknadene og undervisningen fikk meg til å reflektere over doktoravhandlingen på nye måter, noe som var til stor hjelp under selve disputasen, og også nå i arbeidet videre.

Fra og med mandag 3. august er Julia Olsen tilbake som forsker II i miljøgruppa på Nordlandsforskning. Hun beholder dessuten en liten undervisningsstilling på Nord universitet.

Del:

FacebookLinkedInTwitter