Søker deg som jobber med tillitsbasert styring i kommunen

Article Id
6097
Source site
Seniorforsker Christian Lo. Foto: Thoralf Fagertun
Seniorforsker Christian Lo. Foto: Thoralf Fagertun

Jobber dere med tillitsbasert styring i kommunen? Da vil seniorforsker Christian Lo ha kontakt.

– I forbindelse med forskningsprosjektet Truststate, som handler om tillitsbasert styring og ledelse, ønsker vi å komme i kontakt kommuner som jobber systematisk med tillit i kommuneorganisasjonen, sier Lo, som er seniorforsker hos Nordlandsforskning. 

Målet med prosjektet, hvis fulle navn er "Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State", er å frembringe kunnskap om hvordan arbeidet med tillitsbasert styring eller ledelse (gjennom for eksempel tillitsreformer) påvirker ulike forhold som:

  • relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
  • relasjonen mellom de ansatte
  • forholdet mellom de ulike styringsnivåene og sektorene i kommunen
  • befolkningens tillit til den kommunale organisasjonen og lokaldemokratiet
  • kvalitet i tjenestene


–  Tiltakene vi er ute etter å studere kan gå under mange navn og trenger ikke nødvendigvis anvende tillit som begrep, forklarer Lo.

Eksempler på tiltak kan være:

  • endringer i styringssystemer, styringsdialog og mål/resultatindikatorer
  • økt rom for å utøve faglig skjønn i tjenestene
  • nye former for medvirkning i organisasjonen
  • nye ledelsesformer/endring av styringskultur i organisasjonen


–  I første omgang vil vi kartlegge hvilke typer tiltak norske kommuner har planlagt eller iverksatt for å styrke tilliten i sin organisasjon, sier Lo. 

–  Deretter vil vi gjennomføre grundigere casestudier i et antall norske kommuner.

Truststate er finansiert av Norges forskningsråd og utføres i samarbeid mellom flere norske universiteter og forskningsinstitutter, under ledelse av Nordlandsforskning. Prosjektet samarbeider også med Universitet i Roskilde, og norske tillitsreformer vil bli sammenliknet med tilsvarende initiativer i Danmark.

–  Dersom din kommune jobber med et eller flere slike tiltak er vi interessert i å høre fra dere, sier Lo.

Interesserte kan sende en e-post til Christian Lo (christian.lo@nord.no) eller Marte Winsvold (m.s.winsvold@samfunnsforskning.no).

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev