Ny bok utforsker samskaping

Article Id
6008
Source site

Samskaping og sosial innovasjon løftes frem som løsningen på en rekke samfunnsutfordringer, også i helse- og velferdssektoren. Men hva betyr egentlig disse begrepene?

Nordlandsforskning og Nord universitet er sterkt representert* når forfattere fra en rekke fagområder og miljøer forsøker å ringe inn motebegrepene «samskaping» og «sosial innovasjon», gjennom boken «Samskaping - Sosial innovasjon for helse og velferd».

Professorene Elisabeth Willumsen og Atle Ødegård er redaktører for den ferske utgivelsen. Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde, og har også en stilling som gjesteforsker ved Nordlandsforskning. Han forteller at behovet er økende for å bli nærmere kjent med hva samskaping og sosial innovasjon inneholder i teori og praksis.
 


Professor Atle Ødegård. Foto: Eva Nerbø Ødegård / Høgskolen i Molde


– Utgangspunktet er jo at begrepene ikke er ferdigdefinerte, selv om de har dukket opp i stadig flere nasjonale reformer de siste årene, sier Ødegård.

– Et av bokas viktigste mål er å belyse meningsinnholdet i disse begrepene og hvordan de kan anvendes for å forbedre tjenestene.

Forfattere fra ulike felt
Helse- og velferdssektoren har stort behov for nye løsninger, for å møte en svært utfordrende fremtid. Det har vært en hel del forskning på innovasjon - særlig i næringslivet. 

– Hvordan skal vi forstå innovasjon innen helse og velferd, en sektor med et ganske annet verdigrunnlag? Vil det bety det samme? spør Ødegård.

Samskaping handler om at aktører fra ulike felt jobber sammen for å skape nye løsninger. Begrepet kan omfatte både innovasjon og grenseoverskridende samarbeid.

– Dette er komplekse fenomener og siden det ikke finnes noen definisjon alle kan stille seg bak, har vi invitert aktører fra en rekke disipliner og profesjoner til å presentere sine perspektiver og diskutere begrepene fra sitt ståsted, sier Ødegård.

– Slik håper vi å løfte frem en del muligheter for å forstå hva samskaping kan være og håper andre vil ta tematikken videre.

Bredt nedslagsfelt
I boka trekkes det frem spennende eksempler på samskaping. «Hospital@home» er et samarbeid mellom blant annet Helse Møre og Romsdal, Helseinnovasjonssenteret og SINTEF. Her gir ny teknologi pasienter med behov for langvarig antibiotikabehandling, muligheten til å medisinere seg selv på en forsvarlig måte. Samarbeid mellom sykehus og hjemkommune gjør at pasientene kan leve som normalt hjemme, i stedet for å være låst til sykehuset i lange perioder.

Blant bidragsyterne til boka finnes forskere og profesjonsutøvere, men også rådmenn, designere og en fysiker.

– Samskaping er en arena der mange kan bidra og der mange ulike kunnskapsområder møtes. Det ønsker vi å få fram i denne boka, sier Ødegård.

– Vi håper at boka kan brukes til refleksjon over de prosessene man står i. Den henvender seg til forskere og praktikere i helse- og velferdssektoren, samt studenter på alle helse- og sosialfaglige utdanninger i Norge.

* Så var det bidragsyterne fra Nordlandsforskning (NF) og Nord universitet: Trond Bliksvær fra NF og Janne Paulsen Breimo fra Nord har bidratt med kapitlet «Innovasjon i velferd – er nettverk løsningen?». Stig Ole Johannessen fra Nord er medforfatter av kapitlet «Et kompleksitetsteoretisk perspektiv på tverrprofesjonell organisasjonspraksis og innovasjonsprosesser». Eva Sørensen og Jacob Torfing, som begge kan titulere seg som professor II ved Nord, er to av tre forfattere bak kapitlet «Samskabelse af innovative offentlige løsninger».

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev