Nordlandsforskning med i Klimapartnere Nordland

Article Id
6019
Source site
Sammen med en rekke andre spennende aktører, har Nordlandsforskning blitt med i Klimapartnere Nordland.

Klimapartnere har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Visjonen er at Norge skal lykkes med omstilling for å nå 1,5 graders-målet.

Partnere forplikter seg til å iverksette tiltak for å sette klima på dagsorden. Årlig klimaregnskap og miljøsertifisering er noen av kravene som stilles. Siden miljø- og klimaforskning er en vesentlig del av Nordlandsforsknings agenda, er partnerskapet naturlig.

– Klimapartner Nordland tilbyr en arena for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og starte nye initiativ, sier Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning.

– Vi ønsker å få ideer til prosjekter, bidra med forskningsbasert kunnskap og få innspill til eget arbeid for å bli en mer klimaansvarlig bedrift.
 


Iselin Marstrander. Foto: Anders Lea Karlskås 


Fokus på klimakunnskap
Klimapartnere ble etablert i Agder i 2009. Siden har nettverket spredt seg til hele landet og i juni i år møttes 14 partnere på Scandic Havet i Bodø til stiftelsesmøte for Klimapartnere Nordland. Blant disse finnes aktører som Fylkesmannen i Nordland, Bodø kommune, Nord universitet, SpareBank 1 Nord Norge og Coop Nordland.

Hver partnerregion eies og er forankret i sin respektive fylkeskommune.

Nordlandsforskning ble en del av nettverket kort tid etter stiftelsesmøtet.  

– Klimapartnere Nordland tilbyr et nettverk som er relevant for bedrifter og organisasjoner som ønsker å være enda mer klimaansvarlig, redusere klimagassutslipp og som har behov for kunnskap om hvordan man kan gjennomføre ambisjonene sine, sier Marstrander.

– Et slikt samarbeid som gir mulighet både til å påvirke og bli påvirket, er attraktiv for oss i Nordlandsforskning.


Nasjonal arena
Regionalt samarbeid er viktig, men siden Klimapartnere nå er etablert i de fleste av landets fylker, vil kunnskapsbyggingen og kunnskapsutvekslingen også være nasjonal.

– Klimapartnere tilbyr en arena for å forme og påvirke klimapolitikk og klimatiltak, både på regionalt og nasjonalt nivå, sier Marstrander.

– Og her kan Nordlandsforskning bidra.

Del:

FacebookLinkedInTwitter