Havnene må få bedre avfallssystemer

Article Id
6087
Source site
Fiskerne har fått øynene opp for marin forsøpling, men havnene mangler ofte mottakssystemer for fiskerirelatert avfall. Foto: Terje Rakke / nordnorge.com
Fiskerne har fått øynene opp for marin forsøpling, men havnene mangler ofte mottakssystemer for fiskerirelatert avfall. Foto: Terje Rakke / nordnorge.com
Gode systemer for avfallshåndtering i havnene er avgjørende for å redusere marint avfall fra fiskerinæringen, viser forskning fra Nordlandsforskning, Nord Universitet og Norce.

De siste årene har Nordlandsforskning jobbet med flere prosjekter som undersøker marin forsøpling og hva fiskeri- og oppdrettsnæringen gjør for å adressere problematikken. Flere rapporter er allerede publisert og formidlet.

– Nå har vi lansert en vitenskapelig artikkel som oppsummerer resultatene og kommer med forslag til tiltak som kan redusere problemet med marint avfall fra fiskerinæringen, sier seniorforsker Julia Olsen ved Nordlandsforskning.

Å gjøre noe med systemene for avfallshåndtering i havnene, står øverst på listen.

– I mange havner er det ikke satt opp mottakssystemer som er egnet for å motta fiskerirelatert avfall, noe som gjør at fiskerne blir henvist til ordinære søppelkasser som spesielt i turistsesongen kan være fulle, sier Olsen.


Seniorforsker Julia Olsen. Foto: Morten Ovesen

 

Vanskelig og for dyrt
Det er likevel viktig å understreke at situasjonen har blitt atskillig bedre de siste årene. I gamle dager var det vanlig å dumpe avfall i havet og fiskeflåten var en betydelig bidragsyter. Slik er det ikke lenger.

– Fiskerne har de siste årene vært mer oppmerksomme på marin forsøpling og opptatt av sin egen rolle i problemet, sier Olsen. 

– Likevel ser vi at miljøvennlige holdninger og økt bevissthet om miljøsaker, ikke nødvendigvis fører til nye handlingsmåter. Vi har prøvd å finne ut av hvorfor dette er tilfelle.  

Og et av de viktigste svarene er mangel på infrastruktur i havnene.

– Fremdeles er det ofte vanskelig og dyrt for fiskerne å levere avfallet sitt, sier Olsen.

– Forbedring og standardisering av infrastruktur og avfallshåndtering i havner er et av tiltakene som bidrar til å løse problemet med marint avfall fra fiskerinæringen.


Trenger felles forståelse
Olsen og hennes kolleger trekker dessuten frem samspillet mellom partene som er involvert i problematikken.   

– Det er viktig å forbedre samarbeidet mellom fiskeriflåten, havnene og renovasjonsselskapene. Det må etableres en felles forståelse av utfordringer og løsninger, sier forskeren.

– Vi anbefaler også en utvidelse av «Fishing for litter»-programmet, som er rettet mot samling av tapt fiskeriredskap som enten returneres til fiskerne eller sendes til gjenvinning og resirkuleringsanlegg.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev