Nye metoder for å studere livskvalitet

Article Id
5723
Source site
Foto: Ernst Furuhatt

Folkets mening skal forme byutvikling og forskere studerer nye metoder for å sikre medvirkning.

– Borgermedvirkning er avgjørende for å skape mangfoldige, attraktive, innovative og bærekraftige byer. Å skape gode arenaer for medvirkning er et grunnleggende premiss for et velfungerende demokrati, sier Aase Kristine Lundberg, seniorforsker ved Nordlandsforskning. 

I prosjektet "Bærekraft og livskvalitet i den grønne byen" skal forskerne tilpasse og teste ut en metodikk for å styrke livskvalitet og innbyggermedvirkning i byutvikling. Hovedmålet er å gjøre medvirkning så reell som mulig, slik at dette kan danne grunnlag for en grønn bypolitikk i små og mellomstore byer i nord.

– Som en del av prosjektet arrangerer vi en workshop i Bodø 15. mai, en workshop om det gode liv, sier Lundberg.

Her inviteres alle som kan tenkes å ha en mening eller et innspill om "hva utfordringene er for å leve et god liv i Bodø i dag og hvordan vi kan løse dem". 

– Vi ønsker innspill og innspillene blir tatt med inn i Bodø kommunes arbeid for å gjøre Bodø til en bedre by å bo i, forteller Lundberg. 

I bytte for innspillet får du gratis lunsj. Arrangementet er et samarbeid mellom Nord universitet, Nordlandsforskning og Bodø ByLab.  

STED: Folkets Hus, Prisens gate 115, Bodø
PÅMELDING OG INFORMASJON: Amsale Temesgen, 913 69 947 / amsale.k.temesgen@nord.no

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter