Kobler kommuner og forskningsmiljøer

Article Id
5695
Source site
Seniorforsker Ragnhild Johnson. Foto: Thoralf Fagertun
Seniorforsker Ragnhild Johnson. Foto: Thoralf Fagertun

Siden 2016 har seniorforsker Ragnhild Johnson hjulpet kommuner med å komme i gang med innovative prosjekter.

På oppdrag fra Nordland fylkeskommune har Johnson jobbet som kompetansemegler. Kompetansemegling er en aktivitet der forskningsmiljø bistår bedrifter og offentlige virksomheter med å finne fram til rett forskningskompetanse for utviklingsprosjekt.

I Johnsons tilfelle har oppdraget vært å hjelpe kommuner i Nordland med å komme i kontakt med relevante forskningsmiljøer og utarbeide søknader om innovasjonsprosjekter.

– For kommunene handler det ofte om å utvikle nye tjenesteløsninger. Jeg har hjulpet til med å finne mulige forskningsprosjekt og identifisere forskningsmiljø som kan styrke de aktuelle prosjektene., forteller forskeren.

Har knekt koden
Innovasjon i offentlig sektor fungerer annerledes enn i det private næringsliv og krever andre virkemidler. Kompetansen som kreves for å manøvrere i dette landskapet, er mer naturlig å finne i et forskningsinstitutt enn en kommuneadministrasjon.

– Nordland fylkeskommune har brukt midler på å kjøpe min kompetanse, slik at jeg har kunnet hjelpe kommunene. Det har gitt meg mulighet til å bistå kommunene i et arbeid de ikke har forutsetninger for å få til, sier Johnson.

Denne bistanden har resultert i en rekke søknader, blant annet fra Meløy, Steigen, Dønna, Alstahaug og Bodø. Og selv om flere søknader har blitt innvilget, understreker Johnson at utholdenhet er en viktig egenskap.

– Det er ikke alltid man lykkes på første forsøk, men etter hvert knekker man koden, sier Johnson og trekker frem Vestvågøy som et godt eksempel.

– Denne kommunen har jobbet godt over lang tid, og har nå lært seg hvordan man knytter kontakt og samarbeider med forskningsmiljø. De fikk veldig god score på en søknad til forskningsrådet og kommer til å lykkes i fremtiden.

Fikk tilslag
Kontinuitet og oppfølging er viktige faktorer for kompetansemegling mot offentlig sektor, og resultatene fra prosjektet viser at utvikling og finansiering av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor har behov for en langsiktig tilnærming. 

– Vi ser nå fruktene av arbeidet som ble lagt ned i 2016 og 2017. Det har gitt grobunn for samarbeid mellom kommuner som har utløst flere søknadsløp til forskningsrådet i 2018 og enda flere er planlagt i år, sier Johnson.

– En god nyhet på slutten kompetansemeglerprosjektet, er at Steigen har fått tilslag på sin søknad om innovasjonstilskudd til Fylkesmannen i Nordland og dermed setter i gang et prosjekt som handler om utvikling av helhetlig omsorg i eldreomsorgen med spesielt fokus på sosial omsorg.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev