Tilbyr forskerkompetanse til reiselivet

Article Id
5602
Source site
Innovasjon er en forutsetning for et vellykket reiseliv. Her spilles det isminigolf i Kautokeino. Foto: Ørjan Bertelsen
Innovasjon er en forutsetning for et vellykket reiseliv. Her spilles det isminigolf i Kautokeino. Foto: Ørjan Bertelsen
Nordlandsforsknings Einar Lier Madsen og Jarle Løvland er klar til å dele sin forskerkompetanse med reiselivsbedrifter.

De to forskerne er en del av en såkalt forskerpool tilgjengelig for bedrifter i reiselivet, som ønsker bistand. Til sammen er 26 forskere fra hele landet plukket ut. Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Det er Norges forskningsråd som står bak både konseptet og utvelgelsen av aktuelle forskere, mens Nærings- og fiskeridepartementet har lagt pengene på bordet.

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig med samarbeid mellom næringsliv og forskning.

– Reiselivsbedriftene har fått øynene opp for at vi kan hjelpe dem med innovasjon og utvikling, sier Lier Madsen.

– Norge har potensial til å bli det ledende reisemålet i verden for opplevelsesbasert reiseliv. Men næringa er avhengig av forskningsbasert kunnskap for å lykkes med innovasjon, understreker han.

 

     
Einar Lier Madsen og Jarle Løvland. Foto: Morten Ovesen

 

Kunnskapsbasert utvikling
Lier Madsen var prosjektleder for "Opplevelser i nord", som gjennom åtte år ble Norges største forskningsprosjekt på reiseliv. I dette prosjektet opparbeidet forskere som Lier Madsen og Løvland seg en unik kompetanse som er attraktiv for næringslivet.  

– Reiselivsnæringen er i rask vekst og må hanskes med mange utfordringer, som ny teknologi, nye markeder og økt konkurranse, sier Lier Madsen.

– For å manøvrere riktig må forskningsbasert kunnskap ligge til grunn for utviklingen av reiselivet, mener han.

Forskning viktig for bedrifter
Han er ikke alene om denne holdningen. Da Hanne Østerdal, som er nærings- og utviklingssjef i Nordland fylkeskommune, tok ordet under sluttkonferansen til Opplevelser i nord, trakk hun frem nettopp reiselivsbedriftenes gevinst av forskersamarbeidet.

– Samarbeidet mellom offentlige myndigheter, forskere og næringsliv har fungert svært godt i Nordland. Opplevelser i nord er en suksesshistorie. Selv små og bittesmå bedrifter har hatt nytte av forskning i sitt utviklingsarbeid, sa Østerdal.

Hun skrøt av forskernes evne til å oversette kompleks forskning til matnyttig kunnskap for bedriftene.

– Opplevelser i nord har utviklet manualer som forteller hva markedet vil ha, hva som skal til for å skape gåsehudopplevelser, hvordan man beskytter produktet sitt, og mye mer. Dette har gjort at bedriftene har innsett at forskning er viktig for dem.

 

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev