Nordland blir rollemodell for europeiske regioner

Article Id
5617
Source site
Opplevelser i Nordlands unike natur er en av satsingsområdene i regionens strategi for smart spesialisering. Foto: Frode Sandbeck / nordnorge.com
Opplevelser i Nordlands unike natur er en av satsingsområdene i regionens strategi for smart spesialisering. Foto: Frode Sandbeck / nordnorge.com
Sammen med regioner i Østerrike og Spania, spiller Nordland hovedrollen i et nytt EU-prosjekt.

Regioner som ikke makter å fornye seg, går en usikker fremtid i møte. Forskningsprosjektet SeeRRI - ledet fra Bodø og finansiert av EU – skal finne oppskriften på hvordan regioner som Nordland kan legge strategier som sikrer dem en bærekraftig og lønnsom fremtid. 

Nordland er ikke tilfeldig valgt. Regionen har siden 2014 hatt en innovasjonsstrategi basert på EUs system for smart spesialisering. Smart spesialisering handler om at politiske beslutningstakere, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig næringsutvikling, basert på regionens unike fortrinn.  

– SeeRRI tar utgangspunkt i tre regioner som jobber aktivt med smart spesialisering og sørger for at utviklingen tar opp i seg verdier og behov som er viktig for samfunnet som helhet, forteller Nhien Nguyen, seniorforsker ved Nordlandsforskning og prosjektleder for SeeRRI. 

Nordlandsforskning koordinerer prosjektet og har både NHO Nordland og Nordland fylkeskommune med som partnere.   


Seniorforsker Nhien Nguyen. Foto: Karoline O. A. Pettersen

 

Med og for samfunnet 
SeeRRI handler i stor grad om ansvarlig forskning og innovasjon. Poenget er å skape en fremtid som blir attraktiv for alle. For å klare det må de som former fremtiden forholde seg til noen viktige kjøreregler.  

– De må blant annet ta hensyn til etiske utfordringer og likestilling, og sørge for at innbyggerne engasjeres i utviklingsprosessen, sier Nguyen. 

– Slik sikrer vi løsninger som er utviklet med og for samfunnet. 

SeeRRI skal sørge for at kjørereglene følges, når Europas regioner arbeider med smart spesialisering. Planen er å løse en del utfordringer som har oppstått:  

  • Det kan være vanskelig å få alle relevante aktører til å bidra i like stor grad.   

  • Det finnes ikke gode systemer for at de ulike regionene i Europa kan lære av hverandre. 

  • Regioner som er tidlig i utviklingsprosessen, trenger mer støtte for å dra nytte av smart spesialisering.  

Fire veier til suksess 
For det første skal alle få være med på å utvikle regionenes fremtidsplaner.  

– Her snakker vi om alt fra innbyggere, via frivillige organisasjoner, til universiteter og næringsliv, sier Nguyen. 

For det andre skal SeeRRI samarbeide med Nordland fylkeskommune, som jobber med smart spesialisering. 

– Sammen skal vi sørge for at kjørereglene blir viktige ingredienser i Nordlands oppskrift for smart spesialisering, sier Nguyen.   

For det tredje skal denne måten å jobbe frem smart spesialisering på, overføres til andre regioner i Europa. SeeRRI har nemlig sikret seg et stort nettverk av ulike samarbeidsregioner i en rekke land.  

Og for det fjerde består dette nettverket av regioner med ulike forutsetninger. Dermed oppnås et allsidig kunnskapsgrunnlag som kan komme andre regioner til gode i fremtiden. 


Illustrasjon fra prosjektsøknad. © SeeRRI


Fakta SeeRRI 

  • Oppstart januar 2019. Oppstartsmøte arrangeres i Bodø i slutten av januar.   
  • Varighet: Januar 2019 – Juni 2021 
  • Prosjektbudsjett: 2,03 millioner EURO 
  • Program: H2020-Swafs 14/2018 
  • Konsortium: 12 partnere fra fem land. Ledes av Nordlandsforskning. 
  • Pilotregioner: Nordland, Lower Austria, Catalonia. 
  • I Norge er Nordlandsforskning, NHO Nordland og Nordland fylkeskommune partnere.  

 

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter