God idé ga suksess

Article Id
5479
Source site
Denne gjengen tenkte seg frem til en idé verdt 2,2 millioner. Fra venstre: Elise Bratteng Rønning (Kulinarisk Akademi), Merete Fabritius (Nordlandsforskning), Synnøve Aabrekk (seniorrådgiver NCE T...
Denne gjengen tenkte seg frem til en idé verdt 2,2 millioner. Fra venstre: Elise Bratteng Rønning (Kulinarisk Akademi), Merete Fabritius (Nordlandsforskning), Synnøve Aabrekk (seniorrådgiver NCE T...

Prosjektideen «Opplevelser for alle» fikk 2,2 millioner kroner i finansiering etter å ha overbevist under Forskningsrådets idélab for reiselivet.

Fire gode ideer kom gjennom nåløyet og ble tildelt finansiering på Forskningsrådets Idélab.

– I grove trekk er idéen bak «Opplevelser for alle» å bidra til å videreutvikle et opplevelsesbasert reiseliv som er tilgjengelig for flest mulig, uansett funksjonsnivå, forteller Nordlandsforsknings Merete Kvamme Fabritius, som var med på å klekke ut den gode ideen sammen med fire likesinnede.    

Ideen tok utgangspunkt i at mange mennesker ikke har mulighet til å velge reisemål kun ut fra motivasjon og ønsker om opplevelser. Det finnes blant annet 50 millioner mennesker i Europa som har en eller flere former for nedsatt funksjonsevne, og som må ta hensyn til disse når de velger reisemål.

– I tillegg har vi et økende antall aktive eldre som reiser mer enn før, og ønsker flere tilpassede tilbud. Ved å utvikle et godt tilrettelagt reiseliv vil vi nå større deler av nasjonale og internasjonale markeder enn det vi gjør i dag, sier Fabritius.
 


Merete Kvamme Fabritius. Foto: Morten Ovesen


Allerede i fokus
Den erfarne forskeren har lenge sett behovet for et opplevelsesbasert reiseliv som i større grad legger til rette for flere.

– Ved bedre tilrettelegging i reiselivet vil vi bli mer attraktive og utvide markedet. Vi vil også bidra til bedre inkludering og økt mulighet for samfunnsdeltagelse for enda flere. Reiselivsnæringa er viktig for så mange områder, påpeker Fabritius.

– I tillegg har vi en fremoverlent fylkeskommune i Nordland, som i sin nye reiselivsstrategi også har lagt vekt på å utvikle et opplevelsesbasert reiseliv som skal være tilgjengelig for flest mulig, sier hun.

Mange bedrifter i Norge – ikke minst i Nordland – er allerede godt tilrettelagt. En undersøkelse Nordlandsforskning har gjort sammen med Norsk Turistutvikling på Lillehammer, viser imidlertid at bedriftene i for liten grad informerer om dette på sine hjemmesider.

– Vi vet fra internasjonal forskning at gjester som har ekstra behov trenger god informasjon om hvordan reisemålet er utformet, og de trenger informasjonen når de planlegger sine reiser. Hvis de ikke finner det raskt og enkelt så velger de heller reisemål hvor denne informasjonen er tilgjengelig, sier Fabritius og konkluderer:

– Her kan norsk reiseliv forbedre seg.

Spennende arbeidsmetode
Fabritius var spent på hva som ventet da hun takket ja til det noe utradisjonelle konseptet «idélab», der gode idéer kunne oppnå finansiering.  

– For meg var dette en svært positiv opplevelse. Det passet godt for måten jeg tenker og jobber på. Det var svært hyggelig at idéen vår fikk finansiering, men drivkraften for arbeidet i gruppa var likevel uten tvil tematikken og den idéen vi utviklet, sier forskeren.

– Dette var en veldig spennende måte generere nye idéer og samarbeid på, understreker hun.

Dreamteam
100 personer søkte, 30 ble valgt ut til å delta. De utvalgte hadde ulik bakgrunn og kompetanse, og kom fra hele landet. Så møttes hele denne gjengen på et hotell utenfor Oslo til tre dagers intens idémyldring, med bistand fra fem mentorer – erfarne personer fra næringsliv og akademia.

– Den første dagen gikk med til kreative øvelser, mens vi på dag to begynte å konkretisere noen ideer. Det dannet seg etter hvert grupper som samlet seg om ulike ideer. Og det dukket opp mange gode forslag, forteller Fabritius.

Fabritius fikk selskap av Ingeborg Nordbø (Høgskolen i Sørøst-Norge), Synnøve Elisabeth Aabrekk (reiselivsrådgjeving/NCE Tourism/Usus), Kåre Kristiansen (Vest-Agder fylkeskommune) og Elise Bratteng Rønning (Kulinarisk Akademi). Ideen om et opplevelser for alle ble altså foredlet i en gruppe med god kjemi og god bredde både med hensyn til erfaringsbasert kompetanse og forskningsbasert kunnskap.

– En solid gjeng, med mye kompetanse. Jeg gleder meg til å samarbeide videre med dem, sier Fabritius.

Nå gjenstår det å levere en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse til Forskningsrådet, så er prosjektet «Opplevelser i alle» klart for realisering.

Del:

FacebookLinkedInTwitter