Blir Nordland mer nyskapende?

Article Id
5541
Source site
Nordlands museer trekkes frem som et vellykket eksempel på innovativt reiseliv. Foto. Roger Johansen
Nordlands museer trekkes frem som et vellykket eksempel på innovativt reiseliv. Foto. Roger Johansen

Nordland har i tre år jobbet systematisk for en mer nyskapende og forskningsdrevet næringsutvikling. Forskerne har nå sjekket status.

Nordlandsforskning og SINTEF har gjennomgått Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi etter dens tre første år. Strategien er ambisiøs, for den forutsetter at Nordland får til såkalt «smart spesialisering», som er EUs oppskrift på regional næringsutvikling.

Smart spesialisering går i korte trekk ut på å utnytte regionens spesielle fortrinn, og å bruke forskning til å forsterke dem. I Nordland er det opplevelsesbasert reiseliv, kraftforedlende industri og sjømatnæringene som har fortrinn vi satser på for å utvikle nytt næringsliv.

Strategien til Nordland tar utgangspunkt i den kompetansen som finnes i næringsliv, utdanning og forskning i regionen, og som har tilknytning til regionens spesialiteter. Alle disse ingrediensene kan ofte kombineres bedre og brukes til å utvikle nye forretningsmuligheter.

Men får Nordland det til?Håkon Finne. Foto: SINTEF

Trenger mer innovasjon
– Nordland fylkeskommune har gjort masse arbeid for å forankre de nye tenkemåtene internt, og forståelsen av smart spesialisering er i ferd med å feste seg bredt i fylkeskommunen, forteller Håkon Finne, seniorforsker i SINTEF og prosjektleder for følgeforskningen av innovasjonsstrategien.

– Men samhandlingen med næringslivet må bli bedre.

For et viktig premiss for smart spesialisering, er at den regionale næringen må fornye seg. Men det må skje på bakgrunn av eksisterende ressurser og kompetanse. 

– Et eksempel er utvikling av markedet for opplevelser i reiseliv, der dyktige entreprenører har laget koblinger mellom museer med historikere, geologer, andre forskere, lokale matprodusenter og andre kompetansekilder, forklarer Finne. 

– Utsikten og midnattssola er viktig, men ikke lenger nok for å trekke mange turister fra hele verden til Lofoten og fylket for øvrig. Godt tilrettelagte, ekte opplevelser kan trekke mange betalingsvillige turister – hele året.

 


Seniorforskerne Jarle Løvland, Åge Mariussen, Einar Lier Madsen og Maiken Bjørkan fra Nordlandsforskning har alle vært med i prosjektet. Foto: Morten Ovesen / Karoline O. A. Pettersen

Endring tar tid
Foreløpig er ikke næringslivet i Nordland innovative nok. Forskerne råder fylkeskommunen til å ta grep, for å motivere bedriftene til innovasjon.

– Det gjelder å involvere næringslivet sterkere, for å finne ut av hvilke prosjekter det skal satses på, påpeker Finne.

– Å drive med innovasjon krever større risiko enn både næringslivet og offentlige aktører er vant til. Det handler om å ta steget ut av vante mønster og samarbeide på tvers av sektorer. Her har fylkeskommunen en viktig rolle, for å legge til rette for samarbeid som fører til ny næringsaktivitet.

Så blir Nordland mer nyskapende? Det vil vise seg. Innovasjonsstrategien varer frem til 2020 og underveisrapporten signaliserer håp for fremtiden.

– Vi har identifisert viktige utfordringer og foreslått noen tiltak. For å lykkes med smart spesialisering som ny innovasjonsstrategi, må aktører – både i det offentlige og private – endre atferd. Det betyr at det må etableres ny praksis, nye holdninger og et språk som avspeiler både forutsetningene i Nordland og forskningens bidrag. Dette vil ta tid, sier Finne.

– Men det er underveis.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev