3D-printingprosjekt godt i gang

Article Id
5611
Source site
© 2018 Webs of Innovation and Value Chains of Additive Manufacturing under Consideration of RRI
© 2018 Webs of Innovation and Value Chains of Additive Manufacturing under Consideration of RRI

I mai gikk startskuddet. Nå jobber 16 partnere fra 12 ulike land sammen for at europeisk 3D-printingindustri skal komme samfunnet til gode. Nordlandsforskning spiller en viktig rolle i prosjektet.

Nordlandsforsknings første H2020-prosjekt – I AM RRI – er allerede godt i gang. Prosjektet hadde oppstartsmøtet i Østerrike i juni og lederne av arbeidspakkene møttes i Nederland i september. Seniorforsker Nhien Nguyen er teamleder for Nordlandsforskning i prosjektet og presenterte nylig innholdet på Regional Innovation Policies Conference 2018 i Bergen.

Frem til juli 2021 skal forskere og næringslivsaktører fra 12 ulike land utvikle en modell som skal finne åpninger for RRI i nettverket av innovasjonsverdikjeder som utvikler seg rundt den ferske 3D-printingindustrien.

Men hva betyr egentlig det? Det kan Nguyen forklare. 

-  En innovasjon, det være seg et nytt produkt, en ny prosess eller en ny forretningsmodell, går normalt gjennom tre faser: idéskaping, idéutvikling og spredning av den ferdigutviklede innovasjonen. Denne tre-fase-prosessen kalles en «innovasjonsverdikjede».

– Det er mange ulike aktører involvert i denne prosessen, og hver aktør eller gruppe av aktører har sin egen interne verdikjede. Nettverk av verdikjeder kan derfor være svært komplekse.


Deltakende forskere fra mange land samlet på oppstartsmøtet i Østerrike i juni. Foto: Privat

Verdt å satse på
3D-printing i industriell skala, altså det som kalles additive manufacturing (AM), er helt nytt og involverer mange aktiviteter og aktører. Fordi 3D-printingindustrien foregår på helt andre måter enn tradisjonell industri, er nettverket av verdikjeder lite kartlagt. 

– I AM RRI skal gjøre denne jobben. Prosjektet skal kartlegge nettverket av verdikjeder, sier Nguyen.

Men prosjektet skal gjøre mer enn kartlegging. 3D-printing er en av teknologiene EU definerer som "Future and Emerging Technologies", altså teknologier som er verdt å satse på i fremtiden. Slik teknologi er mye verdt og EU er derfor nøye på at den skal komme samfunnet til gode. Her kommer begrepet RRI inn. 

RRI står for ansvarlig forskning og innovasjon. Utfordringen i forskningen består i å tilstrebe maksimalt positive bidrag fra teknologiene til beste for samfunnet

Utvikler avansert modell
– I AM RRI skal finne ut hvor i verdikjedene det går an å gjøre en innsats, for at bidraget til samfunnet skal bli maksimalt positivt, sier Nguyen.

– Det kan handle om å øke kjønnsbalansen hos en aktør i verdikjeden eller påvirke produktutviklere til å tenke mer miljøvennlig.

I AM RRI har som mål at hele innovasjonsverdikjeden i 3D-printingindustrien – fra idéstadiet, via produksjon, markedsføring og salg – jobber i tråd med verdiene, behovene og forventningene til det europeiske samfunnet.

– Prosjektet skal derfor utvikle en avansert modell som kan forutse hvor i verdikjedene det er nødvendig å ha ekstra fokus på RRI, for å nå målet om en europeisk 3D-printingindustri som kommer samfunnet til gode på best mulig måte.


Fakta I AM RRI

Kontaktperson Nordlandsforskning:
                   
Nhien Nguyen 
tlf: 75 41 18 58 
nng@nforsk.no

Prosjektbudsjett: 3 millioner EURO

Varighet: Mai 2018 - Juni 2019

Program: H2020-Swafs12/2017

Konsortium: 16 partnere, ledet av Montanuniversitaet Leoben (Østerrike)

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev