Ønsker senter for kjønnsforskning

Article Id
5460
Source site

En rekke forskere fra Nordlandsforskning og Nord universitet har startet et initiativ for å opprette et senter for kjønnsforskning i Bodø.

– Alle andre universiteter i landet har slike forskningssenter eller nettverk, så det er på høy tid å få på plass også her, sier forsker Mariell Jørstad.

I slutten av november deltok Jørstad, Aase Kristine Lundberg og Helga Eggebø fra Nordlandsforskning på et seminar i regi av KeL (kjønn, etnisitet og likestilling), en gruppe Bodø-baserte forskere som interesserer seg for kjønnsforskning.

– Denne forskningsgruppen var tidligere svært aktiv, men ble satt tilbake av fusjonen. Nå er gruppa på vei tilbake, forteller Jørstad.

Stolt tradisjon
Et økt fokus på kjønnsforskning passer Nordlandsforskning bra. Med forskere som Elisabeth Ljunggren og Gry Alsos var instituttet tidligere langt fremme på dette forskningsfeltet. Nå vil blant andre Jørstad, Lundberg og Eggebø bære fakkelen videre.

– Vi representerer alle tre forskningsgruppene, både næring, miljø og velferd, så vi har stor bredde i forskningsinteressene, sier Jørstad, som selv fokuserer på kjønn i entreprenørskap.

På KeL-seminaret var også bredden i forskningsfokus tydelig synlig. Feministisk teori i møte med urfolksmetodologi, boksing og kjønnsubalanse i utmarksforvaltning var bare noen av temaene som ble presentert.

– Et slikt seminar er med på å holde fagområdet aktuelt, og det er viktig at man på tvers av fakultetene er synlig for hverandre, men også for ledelsen, mener Jørstad. 

Bred allianse
Fra Universitetet i Stavanger kom et særdeles relevant innlegg: «Erfaringer med etablering av kjønnsforskningssenter».  Det inspirerte Bodø-miljøet til å brette opp ermene for alvor.

– Målet er å få opprettet et senter for kjønnsforskning og prosessen er i gang. Det er bred interesse for å få et slikt senter opp å gå, sier Jørstad.

Sammen med de andre forskerne fra Nordlandsforskning, stiller hun seg bak initiativet om et eget senter.

– Det er viktig at Nordlandsforskning som forskningsinstitutt er med på et slikt senter. Kjønnsforskning er en viktig del av vårt arbeid, understreker hun.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev