Lærer matte på snekkerverkstedet

Article Id
1342
Source site
Forskerne Hege Gjertsen og Annelin Gustavsen.
Forskerne Hege Gjertsen og Annelin Gustavsen.
Hvordan foregår opplæring i fengsler? Forskerne Annelin Gustavsen og Hege Gjertsen har besøkt tre fengsler, både høy- og lavsikkerhetsfengsler, for å intervjue både ansatte og innsatte.

Det er Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som har gitt Nordlandsforskning i oppdrag å evaluere prosjektet ‘Praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen.’ Med grunnleggende ferdigheter menes skriving, lesing, digitalkompetanse, regning og muntlig kommunikasjon. 

Mangler grunnleggende ferdigheter

- I perioden 2009-2012 bevilget VOX i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet midler til flere norske fengsler for å legge til rette for prosjekter som integrerer opplæring i grunnleggende ferdigheter i arbeidsdriften i fengslene. Eksempler på dette er at det på snekkerverksteder øves på mål, målestokk, vinkler og materialkostnader. Mange innsatte i fengsler har dårlige erfaringer med tradisjonell opplæring på skolebenken og dårlige grunnleggende ferdigheter, og gjennom noen av prosjektene er det også dratt inn lærere fra skolen inn i selve arbeidsdriften, forklarer prosjektleder Annelin Gustavsen fra Nordlandsforskning.

Samlet data i fengsel

Annelin Gustavsen og Hege Gjertsen har nylig besøkt både høy- og lavsikkerhetsfengsler. De har intervjuet ansatte i arbeidsdriften og ved skolen i fengslet, og innsatte.
- Et fengsel er jo et spesielt sted, ett sted fikk vi ikke ta med lydopptaker og i et høysikkerhetsfengsel måtte det være en fengselsbetjent tilstede når vi intervjuet de innsatte, forklarer Gustavsen.
Prosjektet pågår mellom oktober 2014 og februar 2015.

Mestringsfølelse og bedre selvtillit

- Om foreløpige resultater kan vi si at denne opplæringsformen har gitt innsatte en økt mestringsfølelse og flere har blitt inspirert til å ta ytterligere utdanning og fagbrev, forteller Hege Gjertsen.

Hvordan fungerer opplæringen?

Prosjektene har blitt gjennomført ved 11 norske fengsler. Formålet med studien Nordlandsforskning er i gang med, er å innhente kunnskap om hva som skal til for at praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter skal kunne fungere i fengslene. Resultatene fra evalueringen bidrar til å skaffe kunnskap for å etablere tilbudet slik at flere fengsler skal kunne tilby denne opplæringen.

Del:

FacebookLinkedInTwitter