Målsetting

Article Id
1257
Source site


Prosjektets målsetting

Hovedmålsettingen med prosjektet er å gjennomføre forskning av høy kvalitet på (1) tjenesteinnovasjon i opplevelsesbasert reiseliv og (2) samskaping av verdier for bedrifter, forbrukere og reiselivs- og opplevelses-næringer i Nord-Norge. Gjennom å etablere et solid system for kunnskapsformidling vil forskningen bidra til å utvikle og styrke opplevelsesbasert reiseliv gjennom økt konkurranseevne og bærekraft.


Delmål

1. Generere forskningsbasert kunnskap som legger grunnlag for innovasjon, verdiskaping og næringsutvikling. Sentrale stikkord er: omfattende publisering, internasjonal synlighet og god kunnskapsspredning.

2. Styrke eksisterende nettverk og samarbeid og utvikle nye gjennom utvidet forskningssamarbeid. Sentrale stikkord er: integrering av partnerne, utvikling av nettverk og inkludering av alle brukergrupper.

3. Styrke konsortieinstitusjonenes attraktivitet som studiesteder, som arbeidsplasser for forskere og som partnere i FoU-samarbeid. Sentrale stikkord er: styrke utdanningstilbudene (fra bachelor til ph.d.), høy kvalitet på forskning og samarbeid og økt deltakelse i internasjonale forskningsaktiviteter. 

4. Utdanne høyt kvalifiserte kandidater og tilby relevant kunnskap for næringen og offentlig sektor. Sentrale stikkord er: utnytte studiestedenes store og unike studentmasse, utvikle relevant kunnskap for næring og offentlig sektor og høy grad av interaksjon mellom FoU- og HoU-miljøene, næringen og offentlige aktører.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev