Forskningsinnhold

Article Id
1249
Source site

Aktørene i reiselivsnæringen i Nord-Norge finnes innenfor flere bransjer og det er stor variasjon i deres virksomhet, størrelse, lønnsomhet og verdiskapingspotensial. Gjennom første del av forskningsprosjektet er det utviklet kunnskap som gir grunnlag både for videre forskning og identifisering av et verdiskapingspotensial for bedriftene.

Gjennom bedre forståelse av hvordan man skaper best mulig opplevelser for kundene, hvordan kundene bidrar til innovasjons- og verdiskapingsprosesser samt faktorer som påvirker bedriftenes konkurranseevne bidrar programmet både teoretisk og praktisk. Det finnes et behov for videre forskning rundt forretningsmuligheter når det gjelder å tilrettelegge ulike prosesser i verdiskaping i forhold utfordringer virksomhetene står overfor.

Forskningsfokus i den siste treårsperioden – frem til juni 2017 - er derfor hovedsakelig på innovasjons- og verdiskapingspotensialet for den enkelte bedrift og for turistnæringen i nordområdene generelt gjennom to perspektiver:

Arbeidspakke 1: Fra potensialer til innovative og konkurransedyktige reiselivsselskaper

Prosjektleder: Førsteamanuensis Dorthe Eide, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Bodø
dorthe.eide@uin.no, Tlf. 75 51 76 91/ 482 12 333


Arbeidspakke 2: Driverne og konsekvenser for bærekraftig opplevelsesverdi i reiselivet

Prosjektleder: Professor Nina K Prebensen, UiT Norges Arktiske Universitet
nina.prebensen@uit.no, Tlf. 913 42 515

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev