I media

Ny forskning avviser Airbnb-påstand
NRK Nordland
6. mars 2021
Samarbeid og tillit styrker cruise-effekten
Travel News 22. januar 2019
22. januar 2019