Raj
Kumar Thapa
ansatt
Omstilling
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Raj Kumar Thapa er seniorforsker ved Nordlandsforskning. Hans forskningsinteresser inkluderer innovasjonsstudier, sosial innovasjon og entreprenørskap, ansvarlig innovasjon, digital innovasjon og entreprenørskap, teknologiinnovasjon og bærekraftsomstilling. Han har lang undervisningserfaring. Før han begynte i Nordlandsforskning jobbet Raj som forsker ved Genøk-senteret for biosikkerhet (nå fusjonert inn i NORCE). Der jobbet han i NewHoRRIzon-prosjektet med å lede to forskjellige sosiale laboratorier: Future and Emerging Technologies (FET), og Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (FOOD). Han tilrettela slik at forskere og interessenter kunne utvikle pilotaktiviteter for å integrere ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) i forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Utdanning

Raj har en Bachelor of Science in Chemistry fra MG University Kerala, India, Bachelor of Business Administration (BBA) fra Handelshøyskolen BI og Master of Science (M.Sc.) i innovasjon og entreprenørskap fra BI. Han har en doktorgrad i ansvarlig innovasjon og entreprenørskap fra Universitetet i Stavanger.

Del:

FacebookLinkedInTwitter