Hilde
Åsheim
ansatt
Velferd
Position
Forsker II
Mobile phone
Key qualifications

Hilde Åsheim forsker på styring og organisering av velferdstjenester, med fokus på NAV og barnevern. Hennes forskningsinteresser retter seg også mot barn, unge, utenforskap og utdanningsforskning. Åsheim har arbeidet med barnevern- og sosialarbeiderutdanning, og hun har mange års erfaring fra praksisfeltet. Samlet gir dette en god forståelse av ulike samfunnsaktørers arbeidsområder.

Education

Ph.d. i sosiologi fra Nord universitet. Doktorgradsavhandlingen, Aktiveringspolitikkens ekko: Om unge med psykiske lidelser i arbeidsavklaringsprosesser i NAV, handler om hvordan arbeidsavklaringsprosesser i Nav for unge med psykiske lidelser styres og organiseres.