Fredrik
Langeland
ansatt
Position
Forsker II
Mobile phone
Key qualifications

Fredrik Langeland forsker på kjønn, likestilling og levekår. Han er særlig opptatt av forhandlinger om kjønn i medier og populærkultur, ny kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, og spørsmål om menn og maskuliniteter. Langeland har også bred erfaring fra forskningsformidling, og har gjennomført flere kompetansehevingsprosjekter rettet mot kommunal sektor.

Education

Doktorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.