Fredrik
Langeland
ansatt
Position
Forsker II
Mobile phone
Key qualifications

Fredrik Langeland forsker på kjønn, likestilling og levekår. Han er særlig opptatt av forhandlinger om kjønn i medier og populærkultur, ny kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, og spørsmål om menn og maskuliniteter. Langeland har også bred erfaring fra forskningsformidling, og har gjennomført flere kompetansehevingsprosjekter rettet mot kommunal sektor.

Education

Doktorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN