Nordlandsforskning oppretter likestillingsombud

Iselin Marstrander og Fredrik Langeland. Foto: Thoralf Fagertun
Administrerende direktør og seniorforsker Fredrik Langeland, som forsker på tema knyttet til likestilling og mangfold, ønsker både plan og ombud velkommen. Foto: Thoralf Fagertun

En egen plan for likestilling og mangfold, samt et eget likestillingsombud, skal sørge for at Nordlandsforskning aldri mister likestilling av syne i arbeidshverdagen.

Planen, ført i pennen av seniorforsker Amsale Temesgen, ble godkjent av Nordlandsforsknings styre like før jul i fjor.

– Vi tar ofte likestilling som en selvfølge i Norge, sier Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning. 

– EUs krav om å utarbeide «Gender Equality Plan» i alle organisasjoner som søker om forskningsmidler, tydeliggjør at vi fortsatt har en vei å gå for å nå et samfunn som behandler alle på en likeverdig måte og gir like muligheter uansett bakgrunn. 

Temesgen mener også at planen er nødvendig, selv i et tilsynelatende likestilt Norge.

– Usynlige prosesser i en organisasjon kan førte til at noen grupper kommer dårligere ut av økonomiske og sosiale situasjoner enn det de skal, for eksempel på grunn av kjønn, sier Temesgen.

– Å ha en egen plan for likestilling skal sørge for at organisasjonen blir oppmerksom på slike diskriminerende prosesser.

 

Skal følge opp

Likestilling mellom kjønn får mye oppmerksomhet, men kravene fra EU sier ingenting om mangfold.

– For EU handler alt om menn og kvinner. Vi mener at det også er viktig at planen har et bredere fokus slik at mangoldsperspektivet kommer frem, sier Temesgen.

Seniorforsker Fredrik Langeland, som forsker på tema knyttet til likestilling, mangfold og diskriminering, applauderer avgjørelsen.

– Likestillingsbegrepet, slik det brukes av norske myndigheter, handler ikke lenger bare om kjønn, men om flere diskrimineringsgrunnlag slik som etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsnedsettelse, sier han.

– Dette er felt vi forsker på, og at arbeidsplassen bidrar til å løfte disse temaene gjennom en slik plan, synes jeg er bra. Det vitner om en institusjon som tar likestilling og mangfold på alvor. 

 

Viktige grunnverdier

For å være sikker på at planen ikke bare blir fagre ord, oppretter Nordlandsforskning et eget likestillingsombud.

– Vi leter nå etter en person internt hos oss som skal ha ekstra oppmerksomhet på hvordan vi følger opp planen, og hvordan vi bygger kompetanse i organisasjonen på likestilling, anti-diskriminering, mangfold og inkludering, sier Marstrander.

– Vi kaller dette «Likestillingsombud» og tilfører både tid og ressurser til arbeidet.

For Nordlandsforskning passet det nye plankravet fra EU svært godt inn i organisasjonen, både med tanke på innhold og timing.

– Kjønnsbalanse, mangfold og inkludering er viktige grunnverdier og noe organisasjonen har hatt på agendaen i mange år, sier Marstrander.

– Utarbeidelse av planen for likestilling og mangfold er derfor en konkretisering og beskrivelse av allerede pågående arbeid, og hvilke planer som iverksettes videre i kommende år.