Bærekraftige verdikjeder i Nordiske Kystsamfunn

Dette prosjektets formål er å oppdatere og fremtidssikre en felles erfaring om den betydning havets ressurser har for kystsamfunnenes verdiskapning og bærekraftige utvikling i nåtidens Norden. 

Avhengigheten av havets ressurser er et felles historisk vilkår for Nordens kystsamfunn. Med tiden er denne avhengigheten markant endret, og henger sammen med at også kystsamfunnenes økonomiske, politiske og sosiokulturelle sammenhenger har endret seg markant. Det er stadig færre som arbeider innen fiskeri og fiskeindustri, hvor eierskap og rettigheter er konsentrert, og forvaltningssystemene stadig mer komplekse. Forhold som høyere utdannelse, migrasjon, turisme, oppdrett og andre deler av ”den blå økonomien”, er med på å transformere kystsamfunnenes vilkår og muligheter i andre og nye retninger. Disse retningene er ikke nødvendigvis knyttet direkte til adgangen til selve fiskeressursen, eller kanskje er de akkurat det, bare i nye og andre sammenhenger? Dette prosjektets formål er å oppdatere og fremtidssikre en felles erfaring om den betydning havets ressurser har for kystsamfunnenes verdiskapning og bærekraftige utvikling i nåtidens Norden. 

Financed by
Nordisk Ministerråd
Lead by
Ilisimatusarfik
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

Miljøfyrtårn logo

 

Klimapartner logo