Pionerprosjekt skal undersøke tvang mot barn og unge

Seniorforsker Esben Olesen. Foto: Privat

For første gang skal forskere systematisk undersøke hvordan tvang brukes og oppleves ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i Norge.

Nordlandsforskning har fått tildelt 12 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å undersøke hvordan tvang anvendes på og erfares av barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i Norge.

– Til tross for et betydelig fokus på behandling av barn og unge med psykiske lidelser, er tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien i Norge et understudert felt, sier seniorforsker Esben Olesen ved Nordlandsforskning. 

– Dermed representerer denne studien grunnleggende forskning med mål om å produsere ny kunnskap som kan øke vår forståelse av tvang rettet mot barn og unge.

Det er svært viktig å få systematisk kunnskap om hvordan tvang brukes og oppleves på barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, siden barn og ungdommer som er innlagt på disse avdelingene er i en særlig sårbar situasjon, hvor de er spesielt utsatt for krenkelser av sin vilje, autonomi og integritet.

– Ny kunnskap på dette feltet vil kunne gi grunnlag for å forbedre behandlingen på barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, sier Olesen.
   

Ønsker tett samarbeid

I studien vil forskningsteamet snakke med både unge som er innlagt på psykiatriske avdelinger og helsepersonale som jobber på avdelingene, om deres erfaringer med tvang. Forskerne vil også sende ut spørreskjemaer som blant annet har til formål å kartlegge omfanget av og type tvang som brukes på ulike avdelinger.

– I studien ønsker vi å utvikle og oppbygge et tett samarbeid med alle barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i Norge, som er godkjent for tvungent psykisk helsevern, sier Olesen. 

Dette er viktig for å sikre god kvalitet i forskningsarbeidet og for å forankre studien i de lokale avdelingene.   

Studien vil utforske bruken av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien fra et tverrfaglig perspektiv, og trekke på sosiologi, antropologi, sosialt arbeid, sykepleie, jus og medisin.

Nordlandsforskning er prosjekteier med Trond Bliksvær som prosjektleder. I studien samarbeider Nordlandsforskning med Universitetet i Tromsø, Københavns professionshøjskole, Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet og Mental Helse Ungdom.

Studien vil starte opp sommeren 2021. 

 

Share:

FacebookLinkedInTwitter

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN