LHBTIS-levekår 2020

Prosjektet "LHBTIS-levekår 2020" er den fjerde landsdekkende levekårsundersøkelsen blant skeive, - med rapportene «Alskens folk» og «Seksuell orientering og levekår» som den tredje.

Formålet i 2020 er å kartlegge sammenlikne levekårsforhold til personer med ulike seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter.

Prosjektet omfatter en kvalitativ forstudie, en kvalitativ rapport om personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling og en landsomfattende kvantitativ spørreundersøkelse.

Prosjektet "LHBTIS-levekår 2020" er et samarbeid mellom Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og Nordlandsforskning. Prosjektet er iverksatt på grunnlag av en utlysning fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om en landsdekkende levekårsundersøkelse på LHBTIS-feltet. Prosjektet ledes av prosjektleder Norman Anderssen (Universitetet i Bergen) sammen med kollegaene Helga Eggebø (Nordlandsforskning) og Elisabeth Stubberud (NTNU), som alle har relevante forskningserfaringer innen LHBTIS-feltet. Prosjektet skal gjennomføres i 2020.

Utformingen av forskningsdesignet er basert på tidligere lhbtis-prosjekter ledet av prosjektmedlemmene, som "Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn" (Eggebø, Stubberud & Karlstrøm, 2018) og "Seksuell orientering og levekår" (Anderssen & Malterud, 2013). Designet er også utformet i samarbeid med Bufdir.

Financed by
Bufdir
Time period
-
Project staff
In cooperation with
Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo